Psykologisk undersøgelser

 • En psykologisk undersøgelse er en metode til belysning af intellektuelle, abstrakte og praktiske kompetencer, personlighedstræk og karakter. Den afdækker såvel den kognitive som den personlighedsmæssige struktur hos et menneske.
 • Intelligens og personlighed er sammenflettede størrelser. En psykologisk undersøgelse vil derfor altid indeholde både kognitive og personlighedspsykologiske prøver og diagnostiske interviews.
 • Ved enhver psykologisk undersøgelse, der indebærer forsøg på diagnostisk afklaring, skal det understreges, at vi finder det er uhyre vigtigt, at prøve at få afdækket ressourcerne og de stærke sider, således at man får mulighed for at arbejde med sig selv og får øget sin selvindsigt.

Børnepsykologisk undersøgelse:

 • En børnepsykologisk undersøgelse vil altid blive udarbejdet i et tæt samarbejde med forældrene.
 • En sådan undersøgelse kan indeholde mange forskellige elementer alt efter problemstillingen.
 • Før undersøgelsen går i gang vil der således være en samtale, hvor vi sammen afklarer formålet med undersøgelsen og barnets udviklingshistorie.
 • Undersøgelsen vil bestå af en kognitiv testning af barnet suppleret med samtale.
 • Forældrene vil ofte blive bedt om at udfylde et spørgeskema også for at sikre, at vi får spurgt ind til alt det barnet er god til.
 • Efter undersøgelsen drøftes resultaterne grundigt med forældrene.
  Hvis forældrene ønsker det, udarbejdes der en rapport.