Undervisning/Kurser

Vi afholder mange forskellige slags kurser på skoler, i børnehaver og andre institutioner. Det endelige kursusindhold udarbejdes hver gang individuelt og i et tæt samarbejde med jer.Typisk kommer vi ud og interviewer jer om jeres ønsker. Med udgangspunkt i denne samtale udarbejder vi kursusforløb, som vi efterfølgende sender til jer til godkendelse.

 Eksempler på kurser og kursusforløb, som vi kan tilbyde:

 • Børns leg
 • Børns udtryksformer
 • Den gode mødeledelse
 • Den gode samtale
 • Det gode samarbejde
 • Dialoger i det tværfaglige samarbejde
 • Eksternalisering
 • Forandringsledelse
 • Forandringsprocesser
 • Håndtering af forandring
 • Inklusion
 • `Kan du forstå mig`….
 • Kollegial supervision
 • Konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering og voldsforebyggelse
 • Krise og sorg i pædagogisk arbejde
 • Leg med sprog
 • Mødeledelse
 • Positiv psykologi
 • Sammenhæng mellem forståelse af værdier og handlinger i en organisationen
 • Samspil og relationer
 • Stresshåndtering ved hjælp af kognitiv psykologi
 • Stress-og overbelastningssituationer
 • Supervision
 • Supervision og skabelse af netværk for nyuddannede lærere
 • Supervisionsforløb for nyuddannede lærere
 • Systemisk tænkning
 • Teamsamarbejde
 • Urolige børn
 • Vejen til arbejdsglæde ved hjælp af flowteorien