Lise Risgård Thomsen

Lise Risgård Thomsen

 • Cand.Pæd.Psyk. (1981) autoriseret af socialministeriet og psykolognævnet
 • Specialist i pædagogisk psykologi
 • Ledende psykolog for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) fra 1990 til 2008
 • Mangeårig erfaring med samtaleterapi, psykologiske undersøgelser og supervision
 • Efteruddannet på DISPUK 3-årig systemisk narrativ uddannelse for psykologer og læger i supervision, konsultation og terapi
 • Narrativ efteruddannelse på Externa
 • Neuropsykologisk efteruddannelse
 • Medlem af Dansk Psykologforening
 • Certificeret bruger af MMPI-2 (Personlighedsundersøgelse)

Jeg tilbyder:

 • Supervision
 • Terapi
 • Kognitive og personlighedspsykologiske undersøgelser af børn og voksne
 • Rådgivning til forældre, lærere og pædagoger om børn
 • Forældrekompetenceundersøgelser
 • Uddannelses- eller kursusforløb i private eller offentlige organisationer