Søren Skov Leth Nielsen

 •  Cand. Pæd. Psyk. Autoriseret af socialministeriet og psykolognævnet
 • 15 års erfaring med samtaleterapi individuelt og par
 • 10 års erfaring med supervision gruppe og individuelle stress og belastningsmæssige problematikker
 • 1992 – 1995: Souschef på Århus Amts Observationsskole, Brundhøjskolen
 • 1996 – 2007: Ansat i pædagogisk psykologisk rådgivning: Har her arbejdet med individuel og parterapi, psykologisk undersøgelse og udredning, supervision af personalegrupper i organisationer og udviklingsarbejde internt og eksternt bl.a. i forhold til konsultative metoder, udvikling af tværfagligt samarbejde og nye mødeformer.
 • 2008 – 2011: Konsulent i Norddjurs Kommunes afdeling for Intern Kompetenceudvikling: Uddannelse – Procesarbejde – Supervision
  Efteruddannet på DISPUK 3-årig systemisk narrativ uddannelse for psykologer og læger. Narrativt uddannelsesforløb ved Maggie Carrie, Australien. Kurser i og erfaring med Krisebehandlin. Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg tilbyder:

 • Supervision: Individuelt eller i gruppe
 • Terapi: Individuel eller parterapi
 • Krisebehandling
 • Procesarbejde i offentlige eller private organisationer
 • Uddannelses – eller kursusforløb i private eller offentlige organisationer